مطالب مرتبط با هارون فاروکی

 • پاپ‌استار عینکی

  پاپ‌استار عینکی

  این که فاسبیندر با چنین فیلم‌هایی ستاره‌ای جهانی شود به سختی قابل تصور بود، همان‌قدر بعید که خواننده‌ی زنی با ...

 • سوپ تصویر

  سوپ تصویر

  تلویزیون همچنان کار می‌کند ولی هیچ تصویری را نشان نمی‌دهد. درواقع نه هیچ تصویری بلکه تصویرِ هیچ را پخش می‌کند. ...

 • تصاویر جهان و نقوش جنگ

  تصاویر جهان و نقوش جنگ

  بیشتر مباحث مربوط به فیلم مستند گرایش دارند تا حول مفهوم اشارۀ نما‌یه‌ای‌ ‌سازمان بیایند. حول این مفهوم که یک ...