مطالب مرتبط با شاهد عبادپور

  • پاپ‌استار عینکی

    پاپ‌استار عینکی

    این که فاسبیندر با چنین فیلم‌هایی ستاره‌ای جهانی شود به سختی قابل تصور بود، همان‌قدر بعید که خواننده‌ی زنی با ...