مطالب مرتبط با سینمای آمریکا

  • تنسیق جری لوییس

    تنسیق جری لوییس

    تنسیق جری لوییس به یکباره در اختیار ما قرار نمی‌گیرد، بلکه نیازمند تجربۀ خاصی از دیمومت است. زمان‌بندی باید دقیقاً ...

  • مردان سفیدپوست غمگین

    مردان سفیدپوست غمگین

    ، این فیلم ساخته شده تا با معیارهای عصر ترامپ جور در بیاید، زمانی که در آن مردان سفیدپوست می‌توانند ...