مطالب مرتبط با سهراب شهیدثالث

  • هالیوود در آلمان یا فرهنگ به منزله‌ی پول

    هالیوود در آلمان یا فرهنگ به منزله‌ی پول

    هالیوود یک مغازه است که در قالب یک شرکت سوسیس پشت سوسیس تولید می‌کند، حشره‌کش می‌سازد.

  • ماتادور

    ماتادور

    فیگوری منزوی با فیلم‌هایی کُند و مهارتی ریاضت‌کشانه. سبک فیلمسازی او از این نظر به سبک مبارزه یک گاوباز شباهت ...