مطالب مرتبط با آیدین خلیلی

  • جوانی بی‌حاصل

    جوانی بی‌حاصل

    سینما، در مفهوم عام آن، چون ابزار مقاومت: هر فیلم را محلی نه برای تصدیق پاسخ‌ها که برای پرسشگری و ...

  • دوزخیان سینما - مقدمه

    دوزخیان سینما - مقدمه

    این مقدمه‌ای است بر مجموعه‌ای که بناست به معرفی آن دسته از کارگردانانی بپردازد که از میانۀ دهۀ ۶۰ با ...